Mechanické hodinky (Automaty)

Mechanické hodinky ( Automaty ) :

Tento systém chodu strojčeka hodiniek je alfou a omegou hodinařiny. Je to úžasné, ako sa previedol otáčavý pohyb kolies na kývavý pohyb kotvy smerom ku kyvadlu alebo k setrvačce - oscilátora. Tento oscilátor opäť vracia energiu vďaka svojej druhotné funkciu spätného pohybu kotve a táto kotva v pravidelných intervaloch púšťa a zastavuje súkolie, ktoré je prepojené až k súkolia ručkovému a na tomto ručičkové súkolia sú nasadené ručičky.

Ako ručičky uviesť do chodu ?

Ručičky sa dajú do chodu po natiahnutí kolieska hodiniek proti smeru hodinových ručičiek, teda smerom od dola nahor. Takéto natiahnutie pierka je nutné len v prípade, že ručičky stojí . Ak sú ručičky v pohybe, potom sa pierko a tým pádom aj chod ručičiek automaticky naťahuje a ručičky tak budú stále v chode a hodinky budú odmeriavať čas presne. Pokiaľ však hodinky zložíme z ruky na dlhší čas,   je vždy dobré pierko ( pomocou kolieska na pravej strane hodiniek ) natiahnuť. Všeobecne sa odporúča naťahovať pierko u hodiniek raz za 24 hodín, maximálne však raz za 48 hodín .

Resume : chod hodiniek je poháňaný natiahnutím a potom pohybom ruky a pohybom hodiniek všeobecne

Sme overení tisíckami zákazníkov za viac ako 10 rokov na trhu!

Neoriginálne so zľavou 90%

Nové hodinky v ponuke
Skúste ešte tyhle odkazy